108

HOTLINE: 0982 082 600 - 028 38 211 476 - 028 38 211 510

 • Tiếng Việt
 • English

Diamond Price

 • Giá bán:20,990,000 VNĐ

  Product CodeKLD0517-45-1E/1KG

  Diameter4.5 li

  Weight0.35 ct

  Clarity VS1

  ColorI

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:20,990,000 VNĐ

  Product CodeKLD0517-44-1E/1KG

  Diameter4.5 li

  Weight0.35 ct

  Clarity VS1

  ColorI

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:19,690,000 VNĐ

  Product CodeKL0810-18-23/1KG

  Diameter3.9 li

  Weight0.23 ct

  Clarity VVS1

  ColorE

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:18,560,000 VNĐ

  Product CodeKL0709-26-16/3KG

  Diameter4.0 li

  Weight0.25 ct

  Clarity VS1

  ColorD

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:150,400,000 VNĐ

  Product CodeKLD0517-11-1E/1KG

  Diameter6.0 li

  Weight0.90 ct

  Clarity VS2

  ColorE

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:33,870,000 VNĐ

  Product CodeK0158/1KG

  Diameter5.1 li

  Weight0.54 ct

  Clarity IF/FL

  ColorK

  SectionVery Good

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:90,990,000 VNĐ

  Product CodeKLD0716-3-1E/1KG

  Diameter5.4 li

  Weight0.60 ct

  Clarity VVS2

  ColorE

  SectionExcellent

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:129,370,000 VNĐ

  Product CodeKLD0414-11-1E/1KG

  Diameter6.3 li

  Weight1.00 ct

  Clarity VS1

  ColorK

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

TOP
«