253

HOTLINE: 0982 082 600 - 028 38 211 476 - 028 38 211 510

 • Tiếng Việt
 • English

Diamond Price

 • Giá bán:16,970,000 VNĐ

  Product CodeKLD0716-31-1E/1KG

  Diameter4.5 li

  Weight0.34 ct

  Clarity VVS1

  ColorK

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:28,600,000 VNĐ

  Product CodeKL0207-01-1/1KG

  Diameter5.4 li

  Weight0.60 ct

  Clarity SI2

  ColorK

  SectionExcellent

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:105,540,000 VNĐ

  Product CodeK1106-8-1E/2KG

  Diameter5.4 li

  Weight0.58 ct

  Clarity IF/FL

  ColorE

  SectionVery Good

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:10,860,000 VNĐ

  Product CodeKL1209-22-3/1KG

  Diameter3.6li

  Weight0.19ct

  Clarity VVS1

  ColorE

  SectionVery Good

  Certificate verification codeKITA

 • Giá bán:39,740,000 VNĐ

  Product CodeKLD0218-21-1E-HA

  Diameter5.4 li

  Weight0.62 ct

  Clarity VVS2

  ColorK

  SectionHearts&Arrows

  Certificate verification codeHRD

 • Giá bán:33,770,000 VNĐ

  Product CodeKLD0218-22-1E-HA

  Diameter5.4 li

  Weight0.61 ct

  Clarity VS1

  ColorL

  SectionHearts&Arrows

  Certificate verification codeHRD

TOP
«